PHP & MySQL - UPDATE Query


Ažuriranje podataka tabele baze podataka

Izjava UPDATE koristi se za promjenu ili modifikaciju postojećih zapisa u tabeli baze podataka. Ova se izjava obično koristi u vezi s klauzulom WHERE za primjenu promjena samo na one zapise koji odgovaraju određenim kriterijima. Osnovna sintaksa UPDATE izjave može se napisati kao:

UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,... WHERE column_name=some_value

Napravimo SQL upit pomoću izjave UPDATE i klauzule WHERE, nakon čega ćemo izvršiti ovaj upit prosljeđujući ga PHP funkciji mysqli_query() za ažuriranje zapisa tabela. Uzmite u obzir sljedeću tabelu person u demo bazi podataka:PHP kod u sljedećem primjeru će ažurirati adresu e-pošte osobe u tabeli person čiji je id jednak 1.


Nakon ažuriranja tabele person izgledaće otprilike ovako: