PHP - Stringovi


Šta su stringovi u PHP-u?

String je niz slova, brojeva, posebnih znakova i aritmetičkih vrijednosti ili kombinacija svih. Najjednostavniji način stvaranja stringa je zatvoriti string (tj. znakove stringa) u pojedinačne navodnike ('), ovako:

$my_string = 'Hello World';

Možete upotrijebiti i dvostruke navodnike ("). Međutim, jednostruki i dvostruki navodnici djeluju na različite načine. Stringovi zatvoreni u jednostruke navodne znakove tretiraju se gotovo doslovno, dok stringovi s dvostrukim navodnicima zamjenjuju varijable sa stringom prikaza njihovih vrijednosti kao i posebno tumačenje određenih sekvenci bijega. Sekvence bijega su:

 • \n zamjenjuje se znakom nove linije
 • \r zamjenjuje se znak povratka nosača
 • \t zamjenjuje se znakom kartice
 • \$ zamjenjuje se samo znak dolara ($)
 • \" zamjenjuje se jednim dvostrukim navodnim znakom (")
 • \\ zamjenjuje se jednom kosom crte (\)

Evo primjera za pojašnjenje razlika između jednostukih i dvostrukih navodnih znakova kod stringova:

<?php
$my_str = 'World';
echo "Hello, $my_str!<br>";   // Ispisuje: Hello World!
echo 'Hello, $my_str!<br>';   // Ispisuje: Hello, $my_str!
 
echo '<pre>Hello\tWorld!</pre>'; // Ispisuje: Hello\tWorld!
echo "<pre>Hello\tWorld!</pre>"; // Ispisuje: Hello  World!
echo 'I\'ll be back';      // Ispisuje: I'll be back
?>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>PHP Jednostruki i dvostruki navodni znaci</title>
</head>
<body>

<?php
$my_str = 'World';
echo "Hello, $my_str!<br>";   // Ispisuje: Hello World!
echo 'Hello, $my_str!<br>';   // Ispisuje: Hello, $my_str!
 
echo '<pre>Hello\tWorld!</pre>'; // Ispisuje: Hello\tWorld!
echo "<pre>Hello\tWorld!</pre>"; // Ispisuje: Hello  World!
echo 'I\'ll be back';      // Ispisuje: I'll be back
?>

</body>
</html>


Manipulacija PHP stringova

PHP nudi brojne ugrađene funkcije za manipulisanje stringovima poput izračunavanja dužine stringa, pronalaženje podvrsta ili znakova, zamjena dijela stringa različitim znakovima, razdvajanje stringa i mnoge druge. Evo primjera nekih od ovih funkcija.Izračunavanje dužine stringa

Funkcija strlen() koristi se za izračunavanje broja znakova unutar stringa. Takođe uključuje prazne prostore unutar stringa.

<?php
$my_str = 'Dobrodošli na stranicu IT TUTORIJALI';
 
// Ispisuje: 36
echo strlen($my_str);
?>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>PHP Računanje dužine stringa</title>
</head>
<body>

<?php
$my_str = 'Dobrodošli na stranicu IT TUTORIJALI';
 
// Ispisuje: 36
echo strlen($my_str);
?>

</body>
</html>


Prebrojavanje broja riječi u stringu

Funkcija str_word_count() broji broj riječi u stringu.

<?php
$my_str = 'Dobrodošli na stranicu IT TUTORIJALI.';
 
// Ispisuje: 5
echo str_word_count($my_str);
?>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>PHP Prebrojavanje broja riječi u stringu</title>
</head>
<body>

<?php
$my_str = 'Dobrodošli na stranicu IT TUTORIJALI.';
 
// Ispisuje: 5
echo str_word_count($my_str);
?>

</body>
</html>


Zamjena teksta unutar stringa

Tag str_replace() zamjenjuje sve pojave teksta za pretraživanje u ciljnom stringu.

<?php
$my_str = 'Dobrodošli na stranicu IT TUTORIJALI.';
 
// Prikazi zamijenjeni string
echo str_replace("stranicu", "sajt", $my_str);
?>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>PHP Zamjena teksta unutar stringa</title>
</head>
<body>

<?php
$my_str = 'Dobrodošli na stranicu IT TUTORIJALI.';
 
// Prikazi zamijenjeni string
echo str_replace("stranicu", "sajt", $my_str);
?>

</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:


Dobrodošli na sajt IT TUTORIJALI


Možete opcionalno prosljediti četvrti argument funkciji str_replace() da biste znali koliko je puta izvedena zamjena stringa, kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

<?php
$my_str = 'Dobrodošli na stranicu IT TUTORIJALI.';
 
// Izvršite zamjenu stringa
str_replace("stranicu", "sajt", $my_str, $count);
 
// Prikaz broja izvršenih zamjena
echo "Tekst je zamjenjen $count put.";
?>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:


Tekst je zamjenjen 1 put.Obrtanje stringa

Funkcija strrev() služi za obrtanje string-ova.

<?php
$my_str = 'Dobrodošli na stranicu IT TUTORIJALI.';
 
// Ispisuje string obrnutim redosljedom
echo strrev($my_str);
?>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>PHP Obrtanje stringa</title>
</head>
<body>

<?php
$my_str = 'Dobrodošli na stranicu IT TUTORIJALI.';
 
// Ispisuje string obrnutim redosljedom
echo strrev($my_str);
?>

</body>
</html>

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:


.ILAJIROTUT TI ucinarts an ilšodorboD