PHP - Varijable


Šta su varijable u PHP-u?

Varijable se koriste za spremanje podataka, poput niza teksta, brojeva itd. Promjenjive vrijednosti mogu se mijenjati tokom rada skripte. Evo nekoliko važnih stvari koje treba znati o varijablama:

 • U PHP-u, varijablu nije potrebno deklarisati prije nego što joj dodate vrijednost. PHP automatski pretvara varijablu u odgovarajući tip podataka, zavisno o njenoj vrijednosti.
 • Nakon proglašenja varijable, može se ponovo koristiti u kodu.
 • Operator dodjele (=) koristi se za dodjeljivanje vrijednosti varijabli.

U PHP-u varijabla se može deklarisati kao: $var_name = vrijednost;

<?php
// Deklarisanje varijable
$txt = "Hello World!";
$number = 10;
 
// Prikazivanje vrijednosti varijabli
echo $txt; // Ispisuje: Hello World!
echo $number; // Ispisuje: 10
?>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>PHP Variable</title>
</head>
<body>

<?php
// Deklarisanje varijable
$txt = "Hello World!";
$number = 10;
 
// Prikazivanje vrijednosti varijabli
echo $txt; // Ispisuje: Hello World!
echo $number; // Ispisuje: 10
?>

</body>
</html>

U prethodnom primjeru stvorili smo dvije varijable u kojima je prvoj varijabli dodijeljena vrijednost stringa, a druga je dodijeljena broj. Kasnije smo prikazali vrijednosti varijabli u pretraživaču koristeći izraz echo. PHP izjava echo često se koristi za ispis podataka u pretraživaču. O tome ćete saznati više u narednim lekcijama.Imenovanje PHP varijabli

Ovo su sljedeća pravila za imenovanje PHP varijable:

 • Sve varijable u PHP-u počinju sa znakom $, a poslje sljedi naziv varijable.
 • Ime varijable mora početi slovom ili znakom podvlake _.
 • Ime varijable NE MOŽE započeti brojem.
 • Naziv varijable u PHP-u može da sadrži samo alfa-numeričke znakove i podvlake (A-z, 0-9 i _).
 • Ime varijable ne može da sadrži razmake.