PHP - Početak rada


Početak rada sa PHP-om

U ovoj lekciji naučićete kako je lako kreirati dinamične web stranice pomoću PHP-a. Prije početka, budite sigurni da imate uređivač koda i neko radno znanje HTML-a i CSS-a. Ako tek počinjete da ulazite u svijet web development-a, počnite učiti od kursa » Kurs HTML5-CSS3Podešavanje lokalnog web servera

PHP skripta se izvršava na web serveru koji pokreće PHP. Dakle, prije nego što počnete pisati bilo koji PHP program, potreban je da instalirate jedan od sljedećih popularnih unaprijed konfigurisani paket, a to su XAMPP i WampServer. WampServer je Windows razvojno okruženje. Omogućava izradu web aplikacija s Apache2, PHP i MySQL bazom podataka. Takođe će pružiti MySQL administrativni alat PhpMyAdmin za jednostavno upravljanje bazama podataka putem web pretraživača. Službena web stranica za preuzimanje i uputstvo za instalaciju za WampServer: http://www.wampserver.com/en/.Kako skinuti i instalirati XAMPP


Korak 1: Pruzimanje i instaliranje XAMPP-a

Da preuzmete i instalirate XAMPP, idite na stranicu za preuzimanje apachefriends, službeni link za preuzimanje XAMPP-a. Vidjećete da je XAMPP spreman za preuzimanje za više platformi kao što su: Windows, Linux, Mac OS X. U ovj lekciji ćemo instalirati XAMPP za Windows 10 platformu, zbog toga ćemo izabrati opciju Windows kao što je prikazano u nastavku.
Korak 2: Pokretanje instalacije XAMPP-a

Tokom procesa instalacije možete naići na iskačuće prozore (popup) sa upozorenjima, ali kliknuli na 'Yes' ili 'Ok' da započnete proces instalacije. Ubrzo nakon što kliknete na preuzetu datoteku, otvoriće se čarobnjak za postavljanje XAMPP-a. Sada kliknite na dugme 'Next' da nastavite.Zatim morate označiti komponente koje želite instalirati i možete ih poništiti ili ostaviti one koje ne želite instalirati. Možete vidjeti da postoji nekoliko opcija koje su svijetlosive boje. Ovo su opcije koje su neophodne za pokretanje softvera i koje će se automatski instalirati. Sada kliknite na dugme 'Next' za nastavak.
Korak 3: Odabir lokacije instaliranja XAMPP-a

Sada morate odabrati folder u koji želite da instalirate XAMPP. Možete odabrati zadanu lokaciju ili možete odabrati bilo koju lokaciju po svom izboru i odabrati dugme 'Next' za nastavak instalacije.
Korak 4: Bitnami for XAMPP

Sada će se prikazati prozor koji vam pokazuje informacije o Bitnami. Jednostavno kliknite na dugme 'Next' da biste krenuli dalje. Međutim, ako želite saznati više o Bitnami-ju, tada možete označiti okvir s natpisom „b Learn more about Bitnami for XAMPP.“ Bitnami je u osnovi za instaliranje aplikacija otvorenog koda, tj. WordPress, Joomla itd. na vaš novoinstalirani XAMPP.
Korak 5: Ready to Install XAMPP

Sada ćete vidjeti još jedan prozor s porukom "Setup is now ready to begin installing XAMPP on your computer" kao što je prikazano na slici. Potrebno je samo da pritisnete dugme 'Next' da nastavite.
Korak 6: Welcome to XAMPP Wizard

Sada samo budite strpljivi i pričekajte da se instalacija završi.
Korak 7: XAMPP Installation Complete

Kada se instalacija završi, bićete upitani da li želite da pokrenete kontrolnu tablu sada ili ne, sa porukom „b Do you want to start the control panel now?“ Označite okvir i kliknite na dugme 'Finish' i provjerite radi li XAMPPs.


Korak 8: Odabir jezika za XAMPP

Čim kliknete na dugme Finish u završnom koraku procesa instalacije XAMPP-a, od vas će se tražiti da odaberete željeni jezik između engleskog i njemačkog. Na vama je koji jezik želite da odaberete. Nakon toga kliknite na dugme 'Save' da potvrdite svoj odabrani jezik. Mi biramo engleski jezik.
Korak 9: Pokretanje XAMPP-a nakon uspješne instalacije

Ako je cijeli proces instalacije XAMPP-a prošao ispravno, tada bi se kontrolna tabla nesmetano otvarala. Sada kliknite na dugme 'Start' koje odgovara Apache-u i MySQL-u.

To je to. Uspješno ste instalirali XAMPP na Windows 10. Kada pokrenete module, trebali biste vidjeti kako njihov status postaje zelen. Dok, na desnoj strani, možete vidjeti ID broj procesa i brojeve portova koje koristi svaki modul. Apache i MySQL moraju biti pokernuti kako bi se vaše PHP skripte izvršavale. Obratite pažnju na to.Kreiranje vaše prve PHP skripte

Sada kada ste uspješno instalirali XAMPP na svoj računar. U ovom dijelu ćemo stvoriti vrlo jednostavnu PHP skriptu koja prikazuje tekst "Hello, world!" u prozoru pretraživača. Ukoliko nemate instaliran uređivač koda skinite ga sa sledećeg linka: Sublime Text. Sada otvorite svoj uređivač koda i kreirajte novu PHP datoteku, a zatim upišite sljedeći kod:

<?php
// Ispisuje poruku 'Hello World!'
echo "Hello, world!";
?>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <title>PHP Hello World Aplikacija</title>
</head>
<body>

<?php
// Ispisuje poruku 'Hello World!'
echo "Hello, world!";
?>

</body>
</html>

Sada ovu datoteku sačuvajte kao "hello.php" u folder projekta (treba se nalaziti na ovoj lokaciji C:\xampp\htdocs, unutar foldera htdocs kreirajte folder project i tu sačuvajte PHP skriptu), a rezultat pogledajte u svom pretraživaču tako što ćete ukucati sledeću putanju http://localhost/project/hello.php. PHP može biti ugrađen i u uobičajenu HTML web stranicu. To znači da unutar vašeg HTML dokumenta možete pisati PHP izjave, kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
     <title>PHP Aplikacija</title>
</head>
<body>
  <?php
    // Ispisuje poruku 'Hello World!'
    echo 'Hello World!';
  ?>
</body>
</html>