PHP - Početak rada


Početak rada sa PHP-om

U ovoj lekciji ćete naučiti kako je lako kreirati dinamične web stranice pomoću PHP-a. Prije početka, budite sigurni da imate uređivač koda i neko radno znanje HTML-a i CSS-a. Ako tek počinjete da ulazite u svijet web development-a, počnite učiti odavde » Kurs HTML5-CSS3Podešavanje lokalnog web servera

PHP skripta se izvršava na web serveru koji pokreće PHP. Dakle, prije nego što počnete pisati bilo koji PHP program, potreban je da instalirate sljedeće programe na vaš računar.

Možete ih instalirati pojedinačno ili odabrati unaprijed konfigurisani paket za vaš operativni sistem poput Linuxa i Windows-a. Popularni unaprijed konfigurisani paket su XAMPP i WampServer.

WampServer je Windows razvojno okruženje. Omogućava izradu web aplikacija s Apache2, PHP i MySQL bazom podataka. Takođe će pružiti MySQL administrativni alat PhpMyAdmin za jednostavno upravljanje bazama podataka putem web pretraživača. Službena web stranica za preuzimanje i uputstvo za instalaciju za WampServer: http://www.wampserver.com/en/. Kako da instalirate XAMPP, kako da ga pokrenete i kreirate vašu prvu PHP skrptu? Pogledajte na sljedećem linku » Download XAMPP i kreiranje prvog PHP ProgramaKreiranje vaše prve PHP skripte

Sada kada ste uspješno instalirali XAMPP na svoj računar. U ovom dijelu ćemo stvoriti vrlo jednostavnu PHP skriptu koja prikazuje tekst "Hello, world!" u prozoru pretraživača. Ukoliko nemate instaliran uređivač koda skinite ga sa sledećeg linka: Sublime Text. Sada otvorite svoj omiljeni uređivač koda i kreirajte novu PHP datoteku, a zatim upišite sljedeći kod:

<?php
// Ispisuje poruku 'Hello World!'
echo "Hello, world!";
?>
Pogledajmo kako koristiti primjer u praksi:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <title>PHP Hello World Aplikacija</title>
</head>
<body>

<?php
// Ispisuje poruku 'Hello World!'
echo "Hello, world!";
?>

</body>
</html>

Sada ovu datoteku sačuvajte kao "hello.php" u folder projekta (treba se nalaziti na ovoj lokaciji C:\xampp\htdocs, unutar foldera htdocs kreirajte folder project i tu sačuvajte PHP skriptu), a rezultat pogledajte u svom pretraživaču tako što ćete ukucati sledeću putanju http://localhost/project/hello.php.

PHP može biti ugrađen i u uobičajenu HTML web stranicu. To znači da unutar vašeg HTML dokumenta možete pisati PHP izjave, kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
     <title>PHP Aplikacija</title>
</head>
<body>
  <?php
    // Ispisuje poruku 'Hello World!'
    echo 'Hello World!';
  ?>
</body>
</html>