Python - Globalne, lokalne i nelokalne varijable


Globalne varijable

U Pythonu je varijabla deklarisana izvan funkcije ili u globalnom opsegu poznata kao globalna varijabla. To znači da se globalnoj varijabli može pristupiti unutar ili izvan funkcije. Pogledajmo primjer kako se u Pythonu kreira globalna varijabla.


Primjer 1: Kreiranje globalne varijable

x = "global"

def foo():
  print("x inside:", x)

foo()
print("x outside:", x)

U prethodnom kodu kreirali smo x kao globalnu varijablu i definisali foo() za ispis globalne varijable x. Konačno, pozivamo foo() koji će ispisati vrijednost x. Šta ako želite promijeniti vrijednost x unutar funkcije?

x = "global"

def foo():
  x = x * 2
  print(x)

foo()

Izlaz prikazuje grešku, jer Python x tretira kao lokalnu varijablu, a x takođe nije definisan unutar foo(). Da bi ovo uspjelo, koristimo globalnu ključnu riječ. Pogledajte lekciju Python Globalne ključne riječi da biste saznali više.Lokalne varijable

Varijabla deklarisana unutar tijela funkcije ili u lokalnom opsegu poznata je kao lokalna varijabla.


Primjer 2: Pristup lokalnoj varijabli izvan opsega

def foo():
  y = "local"

foo()
print(y)

Izlaz prikazuje grešku, jer pokušavamo pristupiti lokalnoj varijabli y u globalnom opsegu, dok lokalna varijabla radi samo unutar foo() ili lokalnog opsega. Pogledajmo primjer kako se lokalna varijabla kreira u Pythonu.


Primjer 3: Kreiranje lokalnu varijablu

Uobičajeno, deklarišemo varijablu unutar funkcije kako bismo kreirali lokalnu varijablu.

def foo():
  y = "local"
  print(y)

foo()


Globalne i lokalne varijable

Ovdje ćemo pokazati kako koristiti globalne i lokalne varijable u istom kodu.


Primjer 4: Korištenje globalnih i lokalnih varijabli u istom kodu

x = "global "

def foo():
  global x
  y = "local"
  x = x * 2
  print(x)
  print(y)

foo()

U primjeru ovoga kodu deklarišemo x kao globalnu varijablu, a y kao lokalnu varijablu u foo(). Zatim koristimo operator množenja * za modifikovanje globalne varijable x i ispisujemo i x i y. Nakon pozivanja foo(), vrijednost x postaje globalna, jer smo x * 2 koristili za ispis dva puta globalno. Nakon toga ispisujemo vrijednost lokalne varijable y, tj. local.


Primjer 5: Globalna i lokalna varijabla s istim imenom

x = 5

def foo():
  x = 10
  print("local x:", x)

foo()
print("global x:", x)

U primjeru ovoga koda koristili smo isto ime x i za globalnu i za lokalnu varijablu. Dobijamo drugačiji rezultat kada ispisujemo istu varijablu, jer je varijabla deklarisana u oba opsega, tj. lokalni opseg unutar foo() i globalni opseg izvan foo(). Kada ispisujemo varijablu unutar foo(), ona daje local x: 10. To se naziva lokalni opseg varijable. Slično tome, kada ispisujemo varijablu izvan foo(), ona daje global x: 5. To se naziva globalni opseg varijable.Nelokalne varijable

Nelokalne varijable koriste se u ugniježdenim funkcijama čiji lokalni opseg nije definisan. To znači da varijabla ne može biti ni u lokalnom ni u globalnom opsegu. Pogledajmo primjer kako se nelokalna varijabla koristi u Pythonu. Nelokalne ključne riječi (nonlocal keywords) koristimo za stvaranje nelokalnih varijabli (nonlocal variables).


Primjer 6: Stvaranje nelokalne varijable

def outer():
  x = "local"

  def inner():
    nonlocal x
    x = "nonlocal"
    print("inner:", x)

  inner()
  print("outer:", x)

outer()

U gornjem primjeru vidimo ugniježdenu inner() funkciju. Nelokalne ključne riječi koristimo za stvaranje nelokalne varijable.Funkcija inner() definisana je u opsegu druge funkcije external().