Python - Izjave, uvlačenje i komentari


Python izjave


Upute koje Python interpreter može izvršiti nazivaju se izjavama. Na primjer: a = 1 je izjava o dodjeli. if uslovi, for petlja, while petlja itd. su druge vrste izjava o kojima će se govoriti kasnije.Višelinijske izjave

U Python-u je kraj izjave označen znakom nove linije. Ali možemo napraviti izjavu da se proširi na više linija sa znakom nastavka linije (\). Pogledajmo primjer:

a = 1 + 2 + 3 + \
  4 + 5 + 6 + \
  7 + 8 + 9

Ovo je eksplicitni nastavak linije. U Python-u se nastavak linija podrazumijeva unutar običnih zagrada (), uglastih zagrada [] i vitičastih zagrada {}. Na primjer, gornju višelinijsku izjavu možemo implementovati kao:

a = (1 + 2 + 3 +
  4 + 5 + 6 +
  7 + 8 + 9)

Ovdje obične zagrade () implicitno nastavljaju red. Isti je slučaj i sa [] i {} zagradama. Pogledajmo primjer:

colors = ['red',
     'blue',
     'green']

Takođe možemo staviti više iskaza u jedan red koristeći tačku-zarez ;, kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

a = 1; b = 2; c = 3


Python uvlačenje

Većina programskih jezika poput C, C++ i Java koristi vitičaste zagrade {} za definisanje bloka koda. Python, međutim, koristi uvlačenje. Blok koda (tijelo funkcije, petlja, itd.) započinje uvlačenjem i završava prvom neslućenom linijom. Količina uvlačenja zavisi o vama, ali ona mora biti dosljedna u cijelom bloku. Često se koriste četiri razmaka za uvlačenje i preferišu se preko tipke TAB na tastauri. Pogledajmo primjer:

for i in range(1,11):
  print(i)
  if i == 5:
    break

Primjena uvlačenja u Pythonu čini da kod izgleda uredno i čisto. To rezultuje da Python programi izgledaju slično i konzistentno. U nastavku se može zanemariti uvlačenje, ali uvijek je dobro uvlačiti kod. To čini kod čitljivijim. Pogledajmo primjer:

if True:
  print('Hello')
  a = 5

i

if True: print('Hello'); a = 5

Obe skripte su važeće i rade isto, ali prvi stil je jasniji. Pogrešno uvlačenje rezultovaće IndentationError greškom.Python komentari

Komentari su vrlo važni dok pišete program. Oni opisuju ono što se događa unutar programa, tako da osobi koja gleda izvorni kod nije teško da shvatiti kod. Možda ćete zaboraviti ključne detalje programa koji ste upravo napisali za mjesec dana. Zbog toga je odvajanje vremena za objašnjavanje ovih koncepata u obliku komentara uvijek korisno. U Python-u koristimo hash (#) simbol da bismo započeli pisati komentar. Proširuje se do znaka nove linije. Komentari služe programerima da bolje razumiju program. Python Interpreter ignoriše komentare.

# Ovo je komentar
# Ispisuje Hello
print('Hello')


Višelinijski komentari

Možemo imati komentare koji se protežu na više redova. Jedan od načina je upotreba hash (#) simbola na početku svakog reda. Pogledajmo primjer:

# Ovo je višelinijski komentar
# Volim da učim Python uz
# IT TUTORIJALE :)

Drugi način da to učinite je da koristite trostruke navodnike ''' ili """. Trostruki navodnici uglavnom se koriste za stringove s više linija. Ali oni se mogu koristiti i kao višelinijski komentari. Ako nisu docstrings, oni ne generišu dodatni kod.

""" Ovo je višelinijski komentar.
Volim da učim Python uz
IT TUTORIJALE :) """


Docstrings u Python-u

Docstring je kartica za string dokumentaciju. Python docstrings (stringovi dokumentacije) su lite koje se pojavljuju odmah nakon definicije funkcije, metode, klase ili modula. Trostruki citati (navodni znaci) koriste se prilikom pisanja dokumentacije. Pogledajmo primjer:

def double(num):
  """ Funkcija je double vrijednosti """
  return 2*num

Dokumentacije su povezane s objektom kao njihov atribut __doc__. Dakle, docstrings gore navedene funkcije možemo pristupiti sa sljedećim kodom:

def double(num):
  """ Funkcija je double vrijednosti """
  return 2*num
print(double.__doc__)