Python - Ključne riječi i identifikatori


Ključne riječi u Python-u


Ključne riječi su rezervisane riječi u Pythonu. Ne možemo koristiti ključnu riječ kao ime promjenljive, ime funkcije ili bilo koji drugi identifikator. Koriste se za definisanje sintakse i strukture jezika Python. U Python-u su ključne riječi osjetljive na velika i mala slova. Postoje 33 ključne riječi u Pythonu 3.9. Ovaj se broj tokom vremena može malo razlikovati. Sve ključne riječi osim True, False i None nazivaju se malim slovima i moraju biti napisane onakve kakve jesu. Spisak svih ključnih riječi dat je u sljedećoj tabeli.

False await else import pass
None break except in raise
True class finally is return
and continue for lambda try
as def from nonlocal while
assert del global not with
async elif if or yield

Gledajući sve ključne riječi odjednom i pokušavajući shvatiti što one znače može biti naporno. Zato ćemo u nastavku kursa proći kroz sve ključne riječi, za sada se nemojte opterećivati ovimPython identifikatori

Identifikator je ime koje se daje entitetima poput klase, funkcija, varijabli itd. Pomaže razlikovanju jednog entiteta od drugog.Pravila za pisanje identifikatora

1. Identifikatori mogu biti kombinacija malih slovima (od a do z) ili velikih slova (od A do Z) ili cifara (0 do 9) ili podvlaka _. Imena kao što su myClass, var_1 i print_this_to_screen, su valjani primjeri idetifikatora.

2. Identifikator NE MOŽE započeti cifrom. 1variable je nevažeća, ali variable1 je valjano ime.

3. Ključne riječi se ne mogu koristiti kao identifikatori

global = 1

Koda iz gornjeg primjera izbaciće sljedeću grešku:


File "<interactive input>", line 1
global = 1
^
SyntaxError: invalid syntax


4. U našem identifikatoru ne možemo koristiti posebne simbole poput !, @, #, $, % itd.

a@ = 0

Koda iz gornjeg primjera izbaciće sljedeću grešku:


File "<interactive input>", line 1
global = 1
^
SyntaxError: invalid syntax


5. Identifikator može biti bilo koje dužine.Stvari koje treba zapamtiti

Python je jezik malih slova. To znači da Variable i variable nije isto. Uvijek dajte identifikatorima ime koje ima smisla. Dok je c = 10 validno ime, pisanje count = 10 imalo bi više smisla i bilo bi lakše shvatljivo šta predstavlja kada gledate svoj kod nakon duže vremena. Više riječi može se odvojiti pomoću podvlake, poput volim_da_ucim_uz_it_tutorijale.