Python - Pass izjava


Šta je pass naredba u Python-u?

U Python programiranju, pass naredba je nulta izjava. Razlika između komentara i pass izjave u Python-u je u tome što, iako tumač u potpunosti ignornoriše komentar, pass se ne zanemaruje. Međutim, ništa se ne dešava kada se prolazak izvrši. To rezultuje nikakvim radom (NOP).


Sintaksa pass izjave

pass

Obično je koristimo kao rezervisano mjesto (placeholder). Pretpostavimo da imamo petlju ili funkciju koja još nije implementovana, ali želimo je implementujemo u budućnosti. Petlje ili funkcije ne mogu imati prazno tijelo. Tumač bi dao grešku. Dakle, koristimo naredbu pass za konstrukciju tijela koje ne radi ništa.


Primjer: pass izjave

'''pass je samo rezervisano mjesto za
funkcionalnost koja će se dodati kasnije.'''

sequence = {'p', 'a', 's', 's'}
for val in sequence:
    pass

Isto možemo učiniti i u praznoj funkciji ili klasi.

def function(args):
    pass
class Example:
    pass