Python - Početak rada


Instalacija Python-a

U ovome kursu koristiće se verzije jezika Python koji nosi oznaku 3.9.6, trenutno najnovija verzija. Zavisno od vrste računara i operativnog sistema, na sajtu se preuzima odgovarajuća verzija instalacionog programa i pokreće instalacija. Hajde sada korak po korak da skinemo i podesimo Python na vašem računaru.


Korak 1: Posjetite zvanični sajt Python-a (https://www.python.org/) da biste preuzeli najnoviju verziju ili kliknite na sledeći link.Korak 2: Pokrenite instalacijsku datoteku i sljedite korake za instaliranje Pythona. Tokom postupka instalacije, potvrdite i dodajte Python u Environment variables. Ovo će dodati Python promjenljivim okruženjem, a Python možete pokrenuti iz bilo kog dijela računara.U instalaciju jezika uključen je i interaktivni editor/interpreter IDLE, koji se u ovom materijalu koristi kao osnovni alat za razvoj programa u jeziku Python. Kliknite na ikonicu Start i potražite.Interaktivni način rada omogućava istovremeni unos i izvršavanje naredbi. Editor omogućava unos i ispravke programa, koji će se izvršavati kao cjelina.Integrated Development Environment (IDE)

Za pisanje skripti u Python-u možemo koristiti bilo koji softver za uređivanje teksta. Trebamo ga samo spremiti pomoću .py ekstenzije. Ali, korištenjem IDE-a može nam biti puno lakši. IDE je dio softvera koji programeru pruža korisne funkcije kao što su nagovještavanje koda, označavanje i provjeravanje sintakse, istraživanje datoteka itd. za razvoj aplikacija. Neki od najpopularnijih IDE za programiranje u Python-u su:

Odaberite razvojno okruženje koje vama najviše odgovara i krenite u svijet programiranja s Python-om, a mi ćemo biti tu da ispratimo svaki vaš korak.Vaš prvi Python program

Sada kada je Python pokrenut možemo kreirati i svoj prvi Python program. Kreirajmo vrlo jednostavan program koji se zove Hello World, jer je "Hello, World!" jednostavan program koji proizvodi tekst Hello, World! na ekranu. Budući da je riječ o vrlo jednostavnom programu, često se koristi kao primjer za uvođenje novog programskog jezika za početnike. Unesite sljedeći kod u bilo koji uređivač teksta ili IDE i spremite ga kao hello_world.py.

print("Hello, world!")

Čestitamo! Upravo ste napisali svoj prvi program u Python-u. Kao što vidite, ovo je bio prilično lak zadatak. Ovo je ljepota programskog jezika Python-a.