Python - Putovanje


U ovome primjeru kreiraćemo program za računanje vremena trajanja putovanja.

Program se koristi za računanje vremena trajanja putovanja t na osnovu prosječne brzine kretanja vozila v i udaljenosti d između polazne lokacije i odredišta t = d / v. Vrijednost promjenljivih d i v korisnik unosi interaktivno, na zahtjev programa. Algoritam na kome se program zasniva može se izložiti narativno:

  1. učitaj brzinu v (u km/h) i udaljenost d (u km),
  2. izračunaj vrijeme trajanja putovanja t = d / v,
  3. prikaži rezultat t.

Realizacija algoritma u jeziku Python može biti sljedeći program:

# Računanje vremena putovanja za zadanu brzinu i udaljenost
# Petar Petrović, 10.10.2021

brzina = input("Unesite brzinu (km/h): ")
brzina = int(brzina)

udaljenost = input("Unesite udaljenost (km): ")
udaljenost = float(udaljenost)

vreme = udaljenost/brzina

print("Uz brzinu", brzina, "km/h, potrebno je")
print(vreme,"sati putovanja da se pređe",udaljenost, "km.")
input("\nPritisni taster Enter za kraj")

Vidi se da je u realizaciji programa u jeziku Python bila neophodna konverzija tipova unesenih podataka, jer se uneseni odgovori učitavaju kao nizovi znakova, koje je prije računanja vremena potrebno pretvoriti u binarne brojeve. Ispis rezultata na ekran vrši se pozivom funkcije print(), koja ispisuje niz vrijednosti navedene unutar zagrada, odvojene zarezom. Funkcija automatski pretvara binarni zapis brojeva u nizove znakova koje ispisuje na ekran. U tekst je umetnut specijalni znak za prelazak u novi red, označen kao '\n'. Programi u jeziku Python čuvaju se na fajlovima koji u svom nazivu imaju sufiks ".py", npr. Putovanje.py.


Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:

Unesite brzinu (km/h): 120
Unesite udaljenost (km): 210
Uz brzinu 120 km/h, potrebno je
1.75 sati putovanja da se pređe 210.0 km.
Pritisni taster Enter za kraj
>>>