Python - Indeks tjelesne mase


U ovome primjeru će se kao ilustracija upotrebe osnovnih naredbi i ugrađenih funkcija jezika Python prikazati dva kratka programa za brzu analizu stanja tjelesne mase (težine) odrasle osobe.

Za analizu uhranjenosti koristi se indeks tjelesne mase (Body Mass Index, BMI), koji predstavlja indikator pothranjenosti ili pretjerane uhranjenosti, koja predstavlja povećan rizik od oboljevanja od određenih bolesti. Indeks se računa tako što se masa u kilogramima podjeli s kvadratom visine u metrima pomoću sljedeće formule:
Idealna tjelesna masa odrasle osobe je kad je vrijednost indeksa tjelesne mase u rasponu od 18,5 do 24,9. Sljedeći kratki program računa i prikazuje indeks tjelesne mase na osnovu podataka o težini i visini osobe:

# Program računa indeks tjelesne mase osobe

# Unos tjelesne težine u kg
težina = float(input("Unesite tjelesnu težinu (kg): "))

# Unos visine u cm
visina = float(input("Unesite visinu (cm): "))

# Računanje indeksa tjelesne mase
indeks_tm = težina / ((visina/100) ** 2)

# Prikaz rezultata
print("Indeks tjelesne mase je", indeks_tm)

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:

Unesite tjelesnu težinu (kg): 87
Unesite visinu (cm): 184
Indeks tjelesne mase je 25.697069943289225


Indeks tjelesne mase s ocenom stanja

Prethodni primjer proširen je, tako da na osnovu indeksa tjelesne mase daje opisnu ocenu stanja tjelesne mase (težine), koje može biti: nedovoljna, normalna, povećana težina ili gojaznost.

# Program računa indeks tjelesne mase i daje opisnu ocenu

# Unos tjelesne težine u kg
težina = float(input("Unesite tjelesnu težinu (kg): "))

# Unos visine u cm
visina = float(input("Unesite visinu (cm): "))

# Računanje indeksa tjelesne mase
indeks_tm = težina / ((visina/100) ** 2)

# Prikaz rezultata
print("Indeks tjelesne mase je", indeks_tm)

if indeks_tm < 18.5:
    print("Nedovoljna težina")
elif indeks_tm < 25:
    print("Normalna težina")
elif indeks_tm < 30:
    print("Povećana težina")
else:
    print("Gojaznost")

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako:

Unesite tjelesnu težinu (kg): 87
Unesite visinu (cm): 184
Indeks tjelesne mase je 25.697069943289225
Povećana težina