Python - Geografija (upotreba riječnika)


Struktura riječnika treba da sadrži podatke o površini dvadesetak najvećih svetskih država (u km2):

 • Rusija - 16.377.742
 • Kanada - 9.093.507
 • Kina - 9.569.901
 • Sjedinjene Američke Države - 9.158.960
 • . . .
 • Južnoafrička Republika - 1.214.470
 • Kolumbija - 1.038.700

Naš će program davati informacije o broju stanovnika izabrane države prema sljedećem algoritmu:

 1. Korisnik zadaje ime države za koju se prikažu podaci o njenoj površini.
 2. Program pronalazi u riječniku broj stanovnika prema imenu države i prikazuje na ekranu računara. Ako država nije u riječniku, program ispisuje poruku "Nažalost nemamo informacija o toj državi".
 3. Program završava rad kad korisnik unese prazan string (samo taster Enter).

Kompletan program u jeziku Python je:

# Površina najvećih zemaija sveta (km2)
drzave = {
  'Rusija' : 16377742, 'Kanada' : 9093507,
  'Kina' : 9569901, 'Sjedinjene Američke Države' : 9158960,
  'Brazil' : 8460415, 'Australija' : 7682300,
  'Indija' : 2973193, 'Argentina' : 2736690,
  'Kazahstan' : 2699700, 'Alžir' : 238741,
  'Demokratska Republika Kongo' : 2267048,
  'Saudijska Arabija' : 2149690, 'Meksiko' : 1943945,
  'Indonezija' : 1811569, 'Libija' : 1759540,
  'Iran' : 1531595, 'Mongolija' : 1553556,
  'Peru' : 1279996, 'Čad' : 1259200, 'Niger' : 1266700,
  'Angola' : 1246700, 'Mali' : 1220190,
  'Junoafrička Republika' : 1214470,
  'Kolumbija' : 1038700, 
  'Srbija' : 881361 
  }

kraj = False
while not kraj:
  nazivDrzave = input('Unesi naziv države: ')
  if nazivDrzave == '':
    kraj = True
  else:
    if nazivDrzave in drzave:
      povrsina = drzave[nazivDrzave]
      print('Površina države', nazivDrzave, 'je', povrsina, ' (km2) ')
    else:
      print('Nažalost nemamo informacija o: ', nazivDrzave)
    print()

Primjer izvršavanja programa za dijve države iz spiska je:

Unesi naziv države: Alžir
Površina države Alžir je 238741 (km2)

Unesi naziv države: Srbija
Površina države Srbija je 881361 (km2)

Unesi naziv države:
>>>