Python - Vremenska oznaka za datetime i obrnuto


Prilično je uobičajeno spremanje datuma i vremena kao vremenske oznake u bazu podataka. Unix vremenska oznaka je broj sekundi između određenog datuma i 1. januara 1970. po UTC-u.


Primjer 1: Vremenska oznaka Pythona za datum-vrijeme

from datetime import datetime

timestamp = 1635730073
dt_object = datetime.fromtimestamp(timestamp)

print("dt_object =", dt_object)
print("Tip(dt_object) =", type(dt_object))

Ovdje smo importovali klasu datetime iz modula datetime. Zatim smo koristili metodu datetime.fromtimestamp() koja vraća lokalni datum i vrijeme (objekt datetime). Ovaj objekt pohranjen je u varijabli dt_object.


Primjer 2: Python datetime za timestamp

Vremensku oznaku (timestamp) možete dobiti od objekta datetime pomoću metode datetime.timestamp(). Pogledajmo

from datetime import datetime

# Trenutni datum i vrijeme
now = datetime.now()

timestamp = datetime.timestamp(now)
print("Vremenska oznaka =", timestamp)