Python - Tkinter Label


Label (Oznaka) se koristi za određivanje boksa kontejnera u koju možemo postaviti tekst ili slike. Ovaj widget se koristi za pružanje poruke korisniku o drugim vidžetima koji se koriste u python aplikaciji. Postoje različite opcije koje se mogu specifikovati za konfiguraciju teksta ili dijela teksta prikazanog u Label-u. Sintaksa za korištenje Labela je:

w = Label (master, options)

Spisak mogućih opcija je dat u sljedećoj tabeli.

Opcija Opis
anchor Određuje tačnu poziciju teksta unutar veličine koja je data widget-u. Zadana vrijednost je CENTER, koja se koristi za centriranje teksta unutar navedenog prostora.
bg Boja pozadine prikazana iza vidžeta.
bitmap Koristi se za postavljanje bitmape na specifikovani grafički objekat tako da Label može predstavljati grafiku umjesto teksta.
bd Predstavlja širinu ivice. Zadana vrijednost je 2px.
cursor Pokazivač miša će se promijeniti na tip navedenog kursora, tj. strelicu, tačku, itd.
font Tip fonta teksta napisanog unutar widgeta.
fg Boja prednjeg plana teksta napisanog unutar widgeta.
height Visina widgeta.
image Slika koja se prikazuje kao Label.
justify Koristi se za predstavljanje orijentacije teksta ako tekst sadrži više redova. Može se postaviti na LEFT (LIJEVO) za poravnanje lijevo, RIGHT (DESNO) za poravnanje desno i CENTER (CENTAR) za poravnanje po sredini.
padx Horizontalni padding teksta. Zadana vrijednost je 1px.
pady Vertikalni padding teksta. Zadana vrijednost je 1px.
relief Vrsta border-a. Zadana vrijednost je FLAT.
text Postavljeno je na varijablu string koja može da sadrži jedan ili više redova teksta.
textvariable Tekst koji je napisan unutar widgeta postavljen je na kontrolnu varijablu StringVar tako da mu se može pristupiti i mijenjati u skladu s tim.
underline Prikazivanje reda ispod navedenog slova teksta. Postavite ovu opciju na broj slova pod kojim će se linija prikazati.
width Širina widgeta. Naveden je kao broj znakova.
wraplength Umjesto da imamo samo jedan red kao Label tekst, možemo ga razbiti na broj redova gdje svaki red ima broj znakova specifikovanih za ovu opciju.

Primjer: Tkinter Label-a

# !/usr/bin/python3 
 
from tkinter import * 
 
top = Tk() 
top.geometry("400x250") 
 
# Kriranje label-a za Korisničko ime
uname = Label(top, text = "Korisničko ime").place(x = 10,y = 50) 
 
# Kriranje label-a za Lozinku i dugme Prijavi se 
password = Label(top, text = "Lozinka").place(x = 10, y = 90) 
sbmitbtn = Button(top, text = "Prijavi se",activebackground = "pink", activeforeground = "blue").place(x = 10, y = 120)

e1 = Entry(top,width = 20).place(x = 100, y = 50) 
e2 = Entry(top, width = 20).place(x = 100, y = 90) 

top.mainloop() 

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: