Python - Tkinter Message


Vidžet Message se koristi za prikazivanje poruke korisniku. Vidžet Message prikazuje tekstualne poruke korisniku koje se ne mogu uređivati. Tekst poruke sadrži više od jednog reda. Međutim, poruka se može prikazati samo u jednom fontu. Sintaksa za korištenje vidžeta Message je:

w = Message(parent, options)  

Spisak mogućih opcija je dat u sljedećoj tabeli.

Opcija Opis
anchor Koristi se za određivanje tačne pozicije teksta unutar prostora koji je predviđen za widget ako widget sadrži više prostora nego što je potrebno za tekst. Zadana vrijednost je CENTER.
bg Boja pozadine widgeta.
bitmap Koristi se za prikaz grafike na widgetu. Može se postaviti na bilo koji grafički ili slikovni objekat.
bd Predstavlja veličinu border-a u pikselu. Zadana veličina je 2px.
cursor Pokazivač miša se mijenja na navedeni tip kursora. Tip kursora može biti strelica, tačka, itd.
font Tip fonta teksta vidžeta.
fg Boja fonta teksta widgeta.
height Vertikalna dimenzija poruke.
image Ovu opciju možemo postaviti na statičnu sliku kako bismo je prikazali na widgetu.
justify Ova opcija se koristi za specifikovanje poravnanja višestrukih linija koda jedno u odnosu na drugo. Moguće vrijednosti mogu biti LEFT (lijevo poravnanje), CENTER (podrazumevano) i RIGHT (desno poravnanje).
padx Horizontalni padding widgeta.
pady Vertikalni padding widgeta.
relief Predstavlja vrstu border-a. Zadani tip je FLAT.
text Ovu opciju možemo postaviti na string tako da widget može predstavljati navedeni tekst.
textvariable Koristi za kontrolu teksta predstavljenog widget-om. Tekstualna varijabla se može postaviti na tekst koji je prikazan u widget-u.
underline Zadana vrijednost ove opcije je -1 što ne predstavlja podvlačenje. Ovu opciju možemo postaviti na postojeći broj da navedemo da će n-to slovo stringa biti podvučeno.
width Određuje horizontalnu dimenziju widgeta u broju znakova (ne piksela).
wraplength Tekst možemo premotati na broj redova tako što ćemo ovu opciju postaviti na željeni broj tako da svaki red sadrži samo taj broj znakova.

Primjer Tkinter Message

from tkinter import *

# Kriranje prozora i podešavanje veličine
root = Tk()
root.geometry("300x200")

# Label koji će se prikazati iznad teksta veličine 50px
w = Label(root, text ='IT TUTORIJALI', font = "50")
w.pack()

# Poruka koja se treba ispisati 
msg = Message( root, text = "Volim učiti Python uz IT TUTORIJALE")
  
# Prikazivanje poruke
msg.pack()

root.mainloop()

Prikaz koda iz gornjeg primjera izgledaće ovako: