Python - Kako dobiti trenutni datum i vrijeme u Python-u?


Da biste dobili trenutni datum, možete poduzeti nekoliko načina. Za izvršavanje ovog zadatka koristićemo klasu date modula datetime.


Primjer 1: Dobijanje trenutnog datuma u Python-u

from datetime import date

today = date.today()
print("Današnji datum je:", today)

Ovdje smo klasu date uvezli iz modula datetime. Zatim smo koristili metodu date.today() da bismo dobili trenutni lokalni datum. Metoda date.today() vraća objekt date, koji je dodijeljen varijabli today u gornjem programu. Sada možete koristiti metodu strftime() za stvaranje stringa koji predstavlja datum u različitim formatima.


Primjer 2: Trenutni datum u različitim formatima

from datetime import date

today = date.today()

# dd/mm/YY
d1 = today.strftime("%d/%m/%Y")
print("d1 =", d1)

# Tekstualni ispis za mjesec, dan i godinu  
d2 = today.strftime("%B %d, %Y")
print("d2 =", d2)

# mm/dd/y
d3 = today.strftime("%m/%d/%y")
print("d3 =", d3)

# Skraćenica za mjesec, dan i godinu
d4 = today.strftime("%b-%d-%Y")
print("d4 =", d4)

Ako trebate dobiti trenutni datum i vrijeme, možete koristiti klasu datetime u modulu datetime.


Primjer 3: Dobijanje trenutnog datuma i vremena

from datetime import datetime

# datetime objekt koji sadrži trenutni datum i vrijeme
now = datetime.now()
 
print("Trenutno vrijeme =", now)

# dd/mm/YY H:M:S
dt_string = now.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
print("Datum i vrijeme =", dt_string)

Ovdje smo upotrijebili datetime.now() da bismo dobili trenutni datum i vrijeme. Zatim smo upotrijebili strftime() za stvaranje stringa koji predstavlja datum i vrijeme u drugom formatu.