Python - Dobijanje trenutnog vremena


Da biste dobili trenutno vrijeme u Pythonu, možete poduzeti nekoliko načina.


Primjer 1: Trenutno vrijeme pomoću objekta datetime

from datetime import datetime

now = datetime.now()

current_time = now.strftime("%H:%M:%S")
print("Trenutno vrijeme =", current_time)

U gornjem primjeru smo uvezali klasu datetime iz modula datetime. Zatim smo koristili metodu now() za dobijanje objekta datetime koji sadrži trenutni datum i vrijeme. Pomoću metode datetime.strftime() smo stvorili string koji predstavlja trenutno vrijeme. Ako trebate stvoriti time objekt koji sadrži trenutno vrijeme, možete učiniti nešto poput sljedećeg primjera:

from datetime import datetime

now = datetime.now().time() # Objekt time

print("Trenutno vrijeme =", now)
print("Tip(now) =", type(now))  

Primjer 2: Trenutno vrijeme pomoću time modula

Trenutno vrijeme možete dobiti i pomoću time modula, vrlo jednostavno kao što je prikazano u sljedećem rimjeru:

import time

t = time.localtime()
current_time = time.strftime("%H:%M:%S", t)
print(current_time)

Primjer 3: Trenutno vrijeme vremenske zone (timezone)

Ako trebate pronaći trenutno vrijeme određene vremenske zone, možete koristiti pytZ modul.

from datetime import datetime
import pytz

tz_NY = pytz.timezone('America/New_York') 
datetime_NY = datetime.now(tz_NY)
print("Vrijeme u NY:", datetime_NY.strftime("%H:%M:%S"))

tz_London = pytz.timezone('Europe/London')
datetime_London = datetime.now(tz_London)
print("Vrijeme u Londonu:", datetime_London.strftime("%H:%M:%S"))