Python - Varijable, konstante i literali


Python varijable


Varijabla je imenovana lokacija koja se koristi za pohranu podataka u memoriju. Korisno je o varijablama razmišljati kao o kontejneru koji sadrži podatke koji se kasnije mogu mijenjati u programu. Pogledajmo primjer:

number = 10

Ovdje smo kreirali varijablu pod nazivom number. Varijabli smo dodijelili vrijednost 10. Varijable možete smatrati torbom za čuvanje knjiga i tu knjigu možete zamijeniti u bilo kom trenutku.

number = 10
number = 1.1

U početku je vrijednost varijable number bila 10, a kasnije je promijenjena u 1.1.Dodjeljivanje vrijednosti varijablama u Python-u

Kao što možete vidjeti iz gornjeg primjera, možete koristiti operator dodjeljivanja = za dodjeljivanje vrijednosti varijabli.


Primjer 1: Deklarisanje i dodjeljivanje vrijednosti varijabli

website = "ittutorijali.net"
print(website)

U gornjem programu, varijabli website dodijelili smo vrijednost ittutorijali.net. Zatim smo ispisali vrijednost dodijeljenu varijabli website tj. ittutorijali.net


Primjer 2: Promjena vrijednosti varijable

website = "ittutorijali.net"
print(website)

# Dodjeljivanje nove varijable website
website = "google.com"

print(website)

U gornjem programu, prvo smo dodijelili vrijednost ittutorijali.net varijabli website, a zatim se vrijednost mijenja u google.com.


Primjer 3: Dodjela višestrukih vrijednosti višestrukim varijablama

a, b, c = 5, 3.2, "IT TUTORIJALI"

print (a)
print (b)
print (c)

Ako želimo dodijeliti istu vrijednost za više varijabli odjednom, to možemo učiniti kao u sljedećem primjeru:

x = y = z = "same"

print (x)
print (y)
print (z)

Drugi program dodjeljuje isti string za sve tri varijable x, y i z.Konstante

Konstanta je vrsta varijable čija se vrijednost ne može promijeniti. Korisno je konstante smatrati kontejnerima koji sadrže informacije koje se kasnije ne mogu mijenjati. Konstante možete smatrati torbom za čuvanje nekih knjiga koje se ne mogu zamijeniti kad se jednom stave u torbu.Dodjeljivanje vrijednosti konstanti u Python-u

U Python-u se konstante obično deklarišu i dodjeljuju u modulu. Ovdje je modul nova datoteka koja sadrži varijable, funkcije itd. koja se uvozi u glavnu datoteku. Unutar modula konstante su napisane velikim slovima i podvlakama koje razdvajaju riječi.


Primjer 4: Deklarisanje i dodjeljivanje vrijednosti konstanti

Kreirajete fajl pod nazivom constant.py i upišite sljedeći kod:

PI = 3.14
GRAVITY = 9.8

Sada kreiraj fajl pod nazivom main.py i upišite sljedeći kod:

import constant

print(constant.PI)
print(constant.GRAVITY)

U gornjem programu kreiramo fajl modula constant.py. Zatim konstantnu vrijednost dodjeljujemo PI i GRAVITY. Nakon toga kreiramo fajl main.py i uvozimo konstantni modul. Na kraju ispisujemo konstantnu vrijednost.Literali

Literal je neobrađeni podatak dat u varijabli ili konstanti. U Python-u postoje razne vrste literala. U nastavku ćemo pogledati koje su to vrste literala.Numerički literali

Numerički brojevi su nepromjenjivi. Numerički literali mogu pripadati 3 različite numeričke vrste: Integer, Float i Complex.


Primjer 5: Kako koristiti numeričke literale u Python-u?

a = 0b1010 # Binarni literali
b = 100 # Decimalni literali
c = 0o310 #Oktalni literali
d = 0x12c # Heksadecimalni literali

# Float literali
float_1 = 10.5 
float_2 = 1.5e2

# Complex literali
x = 3.14j

print(a, b, c, d)
print(float_1, float_2)
print(x, x.imag, x.real)


String literali

String literali su okruženi navodnicima. Za string možemo koristiti jednostruke, dvostruke ili trostruke navodnike, a doslovni karakter je jedan znak okružen jednostrukim ili dvostrukim navodnicima.


Primjer 6: Kako koristiti string literale u Python-u?

strings = "Volim učiti Python uz IT TUTORIJALE!"
char = "C"
multiline_str = """Ovo je string sa više linija."""
unicode = u"\u00dcnic\u00f6de"
raw_str = r"raw \n string"

print(strings)
print(char)
print(multiline_str)
print(unicode)
print(raw_str)


Boolean literali

Boolean literal može imati dvije vrijednosti: True ili False.


Primjer 7: Kako se koriste logički literali u Python-u?

x = (1 == True)
y = (1 == False)
a = True + 4
b = False + 10

print("x je", x)
print("y je", y)
print("a:", a)
print("b:", b)

U gornjem programu koristimo boole tip podatka, koji može imati vrijednost True i False. U Python-u True predstavlja vrijednost kao 1, a False kao 0. Vrijednost x je True, jer je 1 jednako True. A vrijednost y je False, jer 1 nije jednako False. Slično tome, kao vrijednost možemo koristiti True i False u numeričkim izrazima. Vrijednost a je 5, jer dodajemo True koja ima vrijednost 1 sa 4. Slično tome, b je 10, jer sa 10 dodajemo False čija je vrijednost 0.Posebni literali

Posebne literale koristimo za specifikovanje polja koja nisu stvorena.


Primjer 8: Kako koristiti posebne literale u Python-u?

drink = "Available"
food = None

def menu(x):
  if x == drink:
    print(drink)
  else:
    print(food)

menu(drink)
menu(food)


Literal kolekcije

Postoje četiri različite kolekcije, a to su: List literals, Tuple literals, Dict literals, i Set literals.


Primjer 9: Kako koristiti kolekcije literala u Python-u?

fruits = ["jabuka", "mango", "narandža"] # lista
numbers = (1, 2, 3) # tuple
alphabets = {'a':'apple', 'b':'ball', 'c':'cat'} # Rječnik
vowels = {'a', 'e', 'i' , 'o', 'u'} # set

print(fruits)
print(numbers)
print(alphabets)
print(vowels)

U gore navedenom programu stvorili smo listu fruits, skup numbers, rječnički (directory) alphabets koji ima vrijednosti s ključevima označenim za svaku vrijednost i skup vowels. Da biste saznali više o literal collections, pogledajte lekciju Python tipove podataka.