SQL - DELETE Izjave


Brisanje podataka iz tabele

Baš kao što ubacujete zapise u tabelu s stavkom INSERT, možete izbrisati zapise iz tabele s izjavom DELETE.Sintaksa

Izjava DELETE koristi se za uklanjanje jednog ili više redova iz tabele.

DELETE FROM table_name WHERE condition;

Izbrišimo neke zapise iz tabele osoba (person) koje smo kreirali u prethodnim lekcijama. Pretpostavimo da tabele naših osoba trenutno ima sljedeće zapise:
Brisanje zapisa na osnovu uslova

Sljedeća izjava briše red iz tabele osoba (person) u kojima je id veći od 3.

DELETE FROM persons WHERE id > 3;

Nakon izvršenja upita tabela osoba (persons) će izgledati ovako:

Brisanje svih podataka

Slično tome, kao što je gore spomenuto ako u stavci DELETE ne odredite stavku WHERE, svi će se redovi iz tabele izbrisati. Međutim, sama ciljna tabela neće biti izbrisana, što znači da će struktura tabele, atributi i indeksi ostati netaknuti. Sljedeća izjava uklanja sve zapise iz tabele osoba (person):

DELETE FROM persons;

Ako pokušate odabrati zapise iz tabele osoba, dobićete prazan skup rezultata.