SQL - DISTINCT Klauzula


Dohvatanje različitih vrijednosti

Pri dohvatanju podataka iz tabele baze podataka, skup rezultata može da sadrži duplikate redova ili vrijednosti. Ako želite ukloniti ove duplikate, možete odrediti ključnu riječ DISTINCT neposredno nakon ključne riječi SELECT, kao što je prikazano u nastavku:Sintaksa

Odredba DISTINCT koristi se za uklanjanje duplikata redova iz skupa rezultata:

SELECT DISTINCT column_list FROM table_name;

Ovdje je column_list zarezom odvojen popis kolona ili polja tabele baze podataka (npr. Ime, starost, država itd.) čije vrijednosti želite dohvatiti.

Provjerimo nekoliko primjera koji pokazuju kako to zapravo djeluje. Pretpostavimo da u našoj bazi podataka imamo tabelu kupaca (customers) sa sljedećim zapisima:Sada izvršite sljedeću izjavu koja vraća sve redova iz kolone grada (ciry) ove tabele.

SELECT city FROM customers;

Nakon izvršenja, dobićete ovakav izlaz:Ako pažljivo vidite izlaz, vidjećete da se grad "Madrid" pojavljuje dva puta u našem setu rezultata, što nije dobro. Pa, ispravimo ovaj problem.Uklanjanje dupliranih podataka

Sljedeća izjava koristi DISTINCT za generisanje popisa svih gradova u tabeli kupaca (customers).

SELECT DISTINCT city FROM customers;

Nakon izvršenja gornje naredbe, dobićete ovakav izraz:Kao što vidite ovaj put, u našem setu rezultata nema dupliranih vrijednosti.