SQL - INSERT izjave


Ubacivanje podataka u tabelu

U prethodnoj lekciji smo kreirali tabelu pod nazivom persons u našoj demo bazi podataka. Sada je vrijeme za ubacivanje nekih podataka u našu novostvorenu tabelu baze podataka. Izjava INSERT INTO koristi se za ubacivanje novih redova u tabelu.Sintaksa

Osnovna sintaksa za ubacivanje podataka u tabelu može se napisati kao u primjeru:

INSERT INTO table_name (column1,column2,...) VALUES (value1,value2,...);

Ovdje column1, column2, ..., itd. predstavlja naziv kolone tabele, dok value1, value2, ..., itd. predstavlja odgovarajuće vrijednosti za ove kolone. Ubacimo sada neke zapise u tabelu persons.


Korak 1: Pogledajte strukturu tabele

Prije dodavanja zapisa dobra je ideja pribaviti informacije o strukturi tabele. Izvršite sljedeću naredbu u MySQL komandnoj liniji. Prikazaće informacije o kolonama u tabeli persons, tj. naziv kolone, vrsta podataka, ograničenja itd.

mysql> DESCRIBE persons;

Informacije o kolonama ili strukturi bilo koje tabele u MySQL i Oracle bazi podataka možete vidjeti pomoću naredbe DESCRIBE table_name;, dok je EXEC sp_column table_name; u SQL Serveru (zamijenite naziv tabele sa stvarnim nazivom vaše tabele).


Korak 2: Dodavanje zapisa u tabelu

Sljedeća izjava unosi novi red u tabelu persons.

INSERT INTO persons (name, birth_date, phone)
VALUES ('Milos Mihaljica', '1991-29-08', '0711-020361');

Da li ste primijetili da nismo ubacili nijednu vrijednost za id polje? Ako se sjećate iz lekcije kreiranje tabele, polje id označeno je zastavicom AUTO_INCREMENT, koja govori MySQL-u da automatski dodijeli vrijednost ovome polju ako ostane neodređeno.

Slično tome, u tabelu persons ubacićemo još jedan red:

INSERT INTO persons (name, birth_date, phone)
VALUES ('Mako Markovic', '1995-05-01', '0251-031259');

U tabelu persons ubacite još jedan red na sličan način:

INSERT INTO persons (name, birth_date, phone)
VALUES ('Bojan Maric', '1996-10-17', '0695-346721');

Ako odaberete zapise iz tabele persons, izlaz će sada izgledati ovako:Saznaćemo o SQL izjavama za odabir zapisa iz tabele, u sljedećoj lekciji.