SQL - Kreiranje baze


Kreiranje baze u SQL-u

Prije nego što išta uradimo s podacima, prvo moramo stvoriti bazu podataka. Pretpostavljamo da već imate na raspolaganju MySQL ili SQL Server, kao i da imate sve potrebne privilegije, ako ne, pogledajte vodič za SQL Početak rada. Izjava SQL CREATE DATABASE koristi se za kreiranje baze podataka.Sintaksa

Osnovna sintaksa za kreiranje baze podataka može se napisati kao:

CREATE DATABASE database_name;

Sljedeća SQL izjava stvara bazu podataka nazvanu demo (ili navedite drugi naziv po želji):

CREATE DATABASE demo;

Stvaranje baze podataka ne odabire je za upotrebu. Dakle, prije nego što krenemo dalje, moramo odabrati ciljnu bazu podataka sa USE izjavom. Na primjer: USE demo; naredba postavlja demo bazu podataka kao ciljanu bazu podataka za sve buduće naredbe.Izrada baze podataka u MySQL-u

Kreirajmo bazu podataka u MySQL pomoću komandne linije (command line).


Korak 1: Otvorite komandu liniju (command line) u MySQL-u

Da bismo pozvali MySQL komandnu liniju, prvo se moramo prijaviti na MySQL server. Da biste se prijavili kao root korisnik, upišite sljedeću naredbu u terminal i pritisnite enter. Biće vam postavljena lozinka. Unesite lozinku i pritisnite enter, ako je ispravna, pojavit će se mysql prompt preko kojeg ćete moći izdavati SQL izjave i pregledavati rezultate.

shell> mysql -u root -p

Korak 2: Kreiranje MySQL baze podataka

Sada, izvršite sljedeću naredbu za stvaranje baze podataka pod nazivom demo.

mysql> CREATE DATABASE demo;

Ako je baza podataka uspješno stvorena, vidjećete ovakav izlaz:


Query OK, 1 row affected (0.03 sec)


Ako pokušate stvoriti bazu podataka koja već postoji, dobićete poruku o grešci. Da biste to izbjegli u MySQL-u, možete koristiti opcionalnu klauzulu AKO NE POSTOJI (IF NOT EXISTS):

mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS demo;

Korak 3: Odabir baze podataka

Upišite sljedeću naredbu i pritisnite enter. Vidjećete izlaz "Database changed". Sada je naša demo baza podataka odabrana kao zadana baza podataka za sve buduće operacije.

mysql> USE demo;