SQL - SELECT izjave


Odabir podataka iz tabele

U prethodnoj lekciji naučili smo kako ubacivati podatke u tabelu baze podataka. Sada je vrijeme za odabir podataka iz postojećih tabela pomoću SQL upita. Izjava SELECT koristi se za odabir ili preuzimanje podataka iz jedne ili više tabela. Ovu izjavu možete koristiti da u jednom potezu preuzmete sve redove iz tabele, kao i da biste preuzeli samo one redove koji zadovoljavaju određeni uslov ili kombinaciju uslova.Izjave

Osnovna sintaksa za odabir podataka iz tabele može se napisati kao u primjeru:

SELECT column1_name, column2_name, columnN_name FROM table_name;

Ovdje su naziv column1_name, column2_name, ... imena kolona ili polja tabele baze podataka čije vrijednosti želite dohvatiti. Međutim, ako želite dohvatiti vrijednosti svih kolona dostupnih u tabeli, možete jednostavno koristiti sljedeću sintaksu:

 SELECT * FROM table_name;

Stavimo ove izjave u stvarnu upotrebu. Pretpostavimo da u našoj bazi podataka postoji tabela sa nazivom employees koja sadrži sledeće zapise:

Odaberite sve iz tabele

Sljedeća izjava vratiće sve redove iz tabele employees.

SELECT * FROM employees;

Nakon izvršenja, izlaz će izgledati ovako:Kao što vidite, vraća sve redove i kolone iz tabele employees.Odabir kolona iz tabele

Ako vam nisu potrebni svi podaci, možete odabrati određenu kolonu uz pomoć sljedeće izjave:

SELECT emp_id, emp_name, hire_date, salary
FROM employees;

Nakon izvršenja gornje izjave, dobićete ovakav izlaz:Kao što vidite ovog puta u skupu rezultata nema kolonu dept_id. U narednim lekcijama naučićete kako odabrati zapise iz tabele na osnovu uslova.