SQL - Sintaksa


SQL Izjave

SQL izjave su vrlo jednostavne poput običnog engleskog jezika, ali s određenom sintaksom. SQL izjava sastoji se od niza ključnih riječi, identifikatora itd. koji se završavaju tačka-zarezom (;). Evo primjera SQL izjave.

SELECT emp_name, hire_date, salary FROM employees WHERE salary > 5000;

Za bolju čitljivost takođe možete napisati istu izjavu, kao u ovome primjeru:

SELECT emp_name, hire_date, salary 
FROM employees 
WHERE salary > 5000;

Upotrijebite tačku-zarez na kraju SQL izraza. Ona prekida izjavu ili predaje izjavu poslužitelju baze podataka. Neki sistemi upravljanja bazama podataka ne zahtijevaju takve zahtjeve, ali smatra se najboljom praksom za njegovo korištenje. Mi ćemo detaljno raspravljati o svakom dijelu tih izjava u narednim lekcijama.Osjetljivost u SQL-u

Razmotrimo još jednu SQL izjavu koja dohvata zapise iz tabele zaposlenih (employees):

SELECT emp_name, hire_date, salary FROM employees;

Ista izjava se može napisati kao u sljdećem primjeru:

select emp_name, hire_date, salary from employees;

SQL ključne riječi nisu osetljive na velika slova, što znači da je SELECT isto što i select. Ali, imena baze podataka i tabele mogu zavisiti o velikim slovima, zavisno o operativnom sistemu. Generalno, Unix ili Linux platforme razlikuju velika i mala slova, dok Windows platforme nisu.SQL Komentari

Komentar je jednostavno tekst koji mehanizam baze podataka zanemaruje. Komentari se mogu koristiti za pružanje brzog nagovještaja o SQL izjavi. SQL podržava jednolinijske, kao i komentari s više linija. Da biste napisali komentar u jednom redu, započnite liniju s dvije uzastopne crtice (--). Pogledajmo primjer:

-- Selektuj sve zaposlene
SELECT * FROM employees;

Međutim, da biste napisali komentare u više linija, započnite komentar s kosom crtom koju slijedi zvjezdica /*, a kraj komentara završava zvjezdicom, a zatim kosom crtom */, ovako:

/* Selektuj sve zaposlene čija plata prelazi 5000 eura */
SELECT * FROM employees
WHERE salary > 5000;