SQL - UPDATE izjave


Ažuriranje podataka tabele

U prethodnim lekcijama naučili smo kako umetati podatke kao i kako odabrati podatke iz tabele baze podataka na temelju različitih uslova. U ovoj lekciji naučićemo izvršiti još jedan važan zadatak koji je ažuriranje postojećih zapisa u tabeli baze podataka.Sintaksa

Izjava UPDATE koristi se za ažuriranje postojećih podataka u tabeli.

UPDATE table_name
SET column1_name = value1, column2_name = value2,...
WHERE condition;

Ovdje su nazivi column1_name, column2_name, ... imena kolona ili polja tabele baze podataka čije vrijednosti želite ažurirati. Možete kombinovati i više uslova pomoću operatora AND ili OR, što ste naučili u prethodnim lekcijama.

Provjerimo nekoliko primjera koji pokazuju kako to zapravo djeluje. Pretpostavimo da u našoj bazi podataka imamo tabelu zaposlenih (employees) koja ima sljedeće zapise:
Ažuriranje jedne kolone

Sljedeća SQL izjava ažuriraće polje em_name tabele zaposlenih (employees) i postaviti novu vrijednost tamo gdje je ID zaposlenog, tj. emp_id jednak 3.

UPDATE employees SET emp_name = 'Sarah Ann Connor'
WHERE emp_id = 3;

Nakon izvršenja tabela će izgledati ovako:
Ažuriranje više kolona

Slično tome, možete ažurirati više kolona pomoću liste imena kolona i para vrijednosti odvojenih zarezima. Sljedeći će primjer ažurirati polje plata (salary) i dept_id postojećeg zaposlenog u tabeli zaposlenih (employees) čiji je emp_id 5.

UPDATE employees
SET salary = 6000, dept_id = 2
WHERE emp_id = 5;

Nakon izvršenja tabela će izgledati ovako:.