Korišćenje web sajta

Korišćenjem ovog web sajta i njegovih usluga smatramo da ste u potpunosti saglasni i prihvatate uslove i politiku privatnosti. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta i/ili politikom privatnosti, ne smijete koristiti ovaj sajt kao ni usluge koje nudi. Korišćenje web sajta i usluga društva izričito je uslovljeno saglasnošću sa svim uslovima ovog ugovora, uz isključenje svih drugih uslova.

 

Ko ima pravo učenja na sajtu IT TUTORIJALI?

Svi! Dostupnost obrazovanja i jednaka mogućnost za sve ljude da šire svoja znanja su osnovna ideja sa kojom je osnovan sajt IT TUTORIJALI. Sajt IT TUTORIJALI se bori za pravo svih da znaju i za smanjenje bilo kog vida diskriminacije u društvu, a posebno u procesu obrazovanja.

Na našoj platformi znanje je dostupno svima bez obzira na polnu, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu opredjeljenost. Ista prava ostvaruju svi učesnici bez obzira na obrazovni nivo, predznanja ili sposobnosti. Strani državljani ostvaruju ista prava i mogu koristiti obrazovne programe naše platforme pod jednakim uslovima, ukoliko jezička barijera ne predstavlja problem.

 

Način učenja i provjere znanja

Proces obrazovanja se ostvaruje putem online učenja. Svi neophodni materijali za učenje se dostavljaju korisnicima na onlajn platformi za učenje, putem koje se vrši i proces provjere znanja i polaganja završnih testova (ukoliko ih instktor ponudi). Nakon uspješno završenog kursa svaki učenik će dobiti i sertifikat o uspješno završenom kursu.

 

Obavještenja učenika i predavača

  • Putem e-mail
  • Putem web sajta IT TUTORIJALI
  • Putem platforme za učenje

Obavještenje učenika i predavača na sajtu IT TUTORIJALI će se vršiti gore navedenim metodama. Prilikom prijave na našu platformu svaki učenik može takođe da postane i instruktor i da krene sa snimanjem svog video sadržaja i kreiranja kurseva po vlastitoj želji. Prilikom registracije učenika i predavača na vašu e-mail adresu će stići mail sa potvrdom valjanosti vaše e-mail adrese za sva buduća obavještenja.

 

Pravo na sticanje sertifikata

Svaki učenik sajt IT TUOTRIJALI može steći potvrdu o odslušanom kursu na našoj platformi ukoliko je prešao uspješno sve lekcije u kursu, pri tome ne mora položiti završni test i praktične zadatke (ukoliko predavač kursa to zahtjeva).

Svaki učenik na sajtu IT TUTORIJALI može steći sertifikat o uspješno završenom kursu ukoliko je prešao usjpešno sve lekcije u kursu, uspješno uradio praktične zadatke i položio završni test za procenu znanja (ukoliko predavač kursa to zahtjeva). Sertifikat i potvrda u elektronskoj verziji su besplatni i možete ga koristiti za vaš CV ili u bilo koje druge svrhe.

 

Disclaimer

Materijali na sajtu IT TUTORIJALI su obezbjeđeni “kakvi jesu”. IT TUTORIJALI ne daje nikakvu garanciju, izražena ili implicirana, i ovime se odriče i negira sve druge garancije, uključujući, bez ograničenja, implicirane garancije ili uslove prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, ili ne-kršenje intelektualne svojine ili druge povrede prava.

Dalje, IT TUTORIJALI ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi sa tačnošću, mogućim rezultatima ili pouzdanošću upotrebe materijala na svom internet sajtu ili na neki drugi način koji se odnose na takve materijale ili na bilo koje stranice povezane sa ovim stranicama.

 

Ograničenja

Ni u kom slučaju IT TUTORIJALI ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka podataka ili profita, ili zbog prekida u poslovanju) koje proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala na internet stranici IT TUTORIJALI, čak i ako su IT TUTORIJALI ili ovlašteni predstavnik usmeno ili pismeno obaviješteni o mogućnosti takve štete.

Budući da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ova ograničenja se možda ne odnose na Vas.

 

Revizija i greške

Materijali koji se pojavljuju na sajtu IT TUTORIJALI mogu uključivati ​​tehničke, tipografske ili fotografske greške. IT TUTORIJALI ne garantuje da su svi materijali na njegovoj web stranici tačni, potpuni ili aktualni. IT TUTORIJALI mogu u bilo koje vrijeme bez prethodne najave izmijeniti materijale sadržane na njegovoj web stranici. Međutim, IT TUTORIJALI se ne obavezuje da će ažurirati materijale.

 

Linkovi

IT TUTORIJALI nisu pregledali sve stranice povezane sa Internet stranicom i nije odgovoran za sadržaj bilo kog povezanog sajta. Uključivanje bilo kog linka ne podrazumeva odobrenje od strane IT TUTORIJALI na sajtu. Upotreba bilo kojeg povezanog web sajta je na vlastiti rizik.

 

Ko može postati učenik i predavač na sajtu IT TUTORIJALI?

Učenik na sajtu IT TUORIJALI može postati svako ko kupi neki od kurseva koji se nalazi u našoj ponudi ili ukoliko je predavač postavio da kurs bude besplatan. Kupovinom kursa učenik ima pravo gledanja kursa i preuzimanja kompletnog materijala za taj kurs ukoliko se nalazi na kursu, a postavio ga je predavač kursa.

Predavač na sajtu IT TUTORIJALI ne može postati svako. Kako biste postali predavač na sajtu IT TUORIJALI morate da ispunite nek kriterijume kako biste postali predavač. Prilikom prijave za predavača, vaša prijava će se detaljno pregledati i nakon pregleda ćemo ustanoviti da li ste baš Vi pogodni da postanete predavač na našoj platformi. IT TUTORIJALI se trude da samo najbolji postanu predavači kako bi naš ekosistem funkcionisao bez problema.

Nakon što se vaša prijava za predavača razmoti bićete obavješteni o tome putem email-a i putem naše platforme za učenje i možete da krenete s postavljanjem vašeg materijala za kurs po vašoj želji. Ukoliko vaša prijava bude odbijena od strane administratora da postanete predavač uvijek možete ponovo poslati vaš zahtjev da postanete predavač ili nas možete kontaktirati na mail: info@ittutorijali.com i napisati zašto baš Vi trebate postati predavač na sajtu IT TUTORIJALI. U mailu napišite dodatne informacije o sebi i OBAVEZNO pošaljite vaš CV ili primjer videa koji ste snimili i vaša prijava za predavača će biti ponovo razmotrena.

 

Tehnička podrška

Ukoliko imate poblema prilikom korištenja naše platforme, možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku na mail: korisnickapodrska@ittutorijali.net. Tehnička podrška radi od 7-15h. Nastojimo da odgovorimo korisniku istog dana, a najkasnije, u toku perioda intenzivnije komunikacije, u roku od 2 radna dana.

Ukoliko imate poteškoća prilikom pohađanja kursa uvjek se možete obratiti predavaču za bilo koji problem koji imate, a predavač se obavezuje da Vam odgovori u što kraćem mogućem roku. Takođe ispod svake lekcije će se nalaziti i sekcija za komentare te možete i tu da potražite pomoć za vaš problem i napišete vaš, a predavač će u što kraćem roku da odgovori na Vaš komentar.

 

Autorska prava

Cjelokupan materijal na sajtu IT TUTORIJALI zaštićen je autorskim pravom i svako kršenje će biti sankcionisano. Najstrožije je zabranjeno kopiranje i postavljanje materijala na druge stranice i djeljenje sadržaja bez odobrenja od strane IT TUTORIJALA.

 

Šta je dozvoljeno predavaču?

Predavaču je dozvoljeno da snima kurseve po svome izboru, ali predavač nema pravo da samostalno objavi svoj kurs bez pregleda i odobrenja administratora stranice. Nakon što administrator odobri kurs i bude objavljen na sajtu IT TUTORIJALI automacki sva prava na kurs ima sajt. IT TUTORIJALI omogućuju svakom predavaču zaradu od 50% od svake kupovine kursa. Maksimalna cijena kursa je 29e te predavači imaju pravo da postave dužinu trajanja kursa, to jest minimalno godinu dana važenja kursa nakon kupovine. 

IT TUTORIJALI imaju pravo da koriste kurs po svom izboru i imaju sva prava na sve kurseve koji se nalaze na samome sajtu. Predavači su u obavezi da svim učenicima koji su upisani na kurs pomognu i odgovore na sva njihova pitanja. Svako kršenje ovoga pravila biće sankcionisano od strane administratora stranice. IT TUTORIJALI se trude da svakom učeniku učine što bolje i jedostavnije učenje, te su predavači u obavezi da pomognu svakom učeniku koji se upisao na njihov kurs.

Predavači imaju potpuno pravo da od svojih kurseva prave i pakete kurseva, te samim tim će imati i mogućnost da postave željenu cijenu samog paketa veću od 29e koja je maksimalna cijena za jedan kurs. Ukoliko predavač napravi više kurseva u jednome, automacki ima pravo da sam postavi željenu cijenu koja je veća od 29e.

 

Šta nije dozvoljeno predavaču?

Predavaču nije dozvoljeno nakon objave kursa da ga briše ukoliko je samo 1 učenik upisao kurs i on trajno ostaje na sajtu zbog kupovine od strane učenika. Predavaču je dozvoljeno da izbriše kurs sa sajta ukoliko nema niko upisan na kurs. 

 

Benifiti koje ostvaruje predavač

Benefite koje ostvarujte kao predavač su:

  • Zarada od svake kupovinue kursa (50%)
  • Besplatno reklamiranje od strane sajta IT TUTORIJALI
  • Sva pomoć prilikom kreiranja i objave kursa
  • Jedosntavna isplata novca na bankovni račun ili PayPal račun

Naši predavači su naše najvrjednije blago, te se IT TUTORIJALI obavezuju da će u svakom trenutku 24/7 biti tu za predavače za sva njihova pitanja, te će pružatu punu podršku i pomoć prilikom svih probema s kojima se predavač susretne na sajtu.

 

Izmjene uslova korištenja sajta

IT TUTORIJALI mogu revidirati ove uslove korišćenja za svoju web lokaciju u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Korištenjem ovog web sajta pristajete da budete vezani za aktuelnu verziju ovih Uslova korištenja.